Vie. 17 / 09 / 2021
 
|  
home
 |  
mapa
 |  
contacto


DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.comCompañía:
ENSENADA TRADING COMPANY S.A
Dirección:
PTE PERON E HIPOLITO YRIGOYEN

Localidad:
ENSENADA

C.P.:
1925

Provincia:
BUENOS AIRES

País:
ARGENTINA

Teléfono:
(54) (221)-468-0050

E-mail:
administracionzflp@ensenadatrading.com.a
Observaciones:
Deposito de mercaderia en transito.

Clasificación:
ZONAS FRANCAS

Código Interno:
2284


VOLVER


  home |  mapa |  index |  volver |  contacto